آقای دکتر صمد خباز باویل

دکتر صمد خباز باویل دانشگاه پیام نور

آقای دکتر صمد خباز باویل

Dr. Samad Khabaz

دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صمد خباز باویل در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش توسعه پایدار و بهره وری دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی- واحد اهر، اهر آبان 1396