خانم مریم قره داغی

مریم قره داغی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

خانم مریم قره داغی

Maryam Gharedaghi

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مریم قره داغی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی