آقای دکتر عمید اطهری

دکتر عمید اطهری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر عمید اطهری

Dr. Amid Athari

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عمید اطهری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران