خانم دکتر پریسا بدیعی

دکتر پریسا بدیعی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خانم دکتر پریسا بدیعی

Dr. Parisa Badiee

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر پریسا بدیعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران