آقای سهراب مجدفر

سهراب مجدفر مربی- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

آقای سهراب مجدفر

Sohrab Majdfar

مربی- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سهراب مجدفر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدير وب سايتفصلنامه آموزش علوم دریایی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عددی نفوذپرتابه های توخالی سرتخت، سرنیمکروی و سرمخروطی درهدف های آلومینیمی نازک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 68، شماره: 68
2 تاملی برچالش ها وراهکارهای ساخت شناور سطحی بدون عرشه به عنوان ابزاری راهبردی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 75، شماره: 75
3 تحلیل عددی اثر تغییرات ابعادی بر روی رفتار دریامانی شناور DDG 51 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 73، شماره: 73
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل عددی تغییرات طول و زاویه نازل برعملکرد هیدرودینامیکی پروانه کورت نازل (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
2 تحلیل و بررسی دریامانی شناور تندرو Monohedral (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو