خانم دکتر پریچهر حناچی

خانم دکتر پریچهر حناچی

Dr. Parichehr Hanachi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر پریچهر حناچی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر بخش بین الملل اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران، تهران-سالن همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا(س) اسفند 1396