خانم فریماه فاطمی

فریماه فاطمی

خانم فریماه فاطمی

Farimah Fatemi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فریماه فاطمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران، تهران-سالن همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا(س) اسفند 1396