آقای دکتر علینقی مشایخی

دکتر علینقی مشایخی ریاست انجمن ایرانی پویاشناسی سیستم ها و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر علینقی مشایخی

Dr. Ali Naghi Mashayekhi

ریاست انجمن ایرانی پویاشناسی سیستم ها و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علینقی مشایخی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله ی مهندسی عمران شریف
هیات تحریریهمجله ی مهندسی مکانیک شریف

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علینقی مشایخی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌، تهران آذر 1396
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها انجمن علمی پویایی شناسی سیستم ها، تهران اردیبهشت 1398
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد آذر 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی چالشهای صنعتی سازی ساخت و سازکشور ب ارویکرد دینامیکی و ارائه سیاست های مناسب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 بررسی روش سازمانهای صنعتی ایران در حوزه های کلیدی رشد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 تحقیقات پویاشناسی سامانه ها در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
4 چالش بزرگ مدیریت کلان نیروی انسانی، استفاده از سرمایه های مهاجر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
5 سنجش و مقایسه میزان استفاده از اهرمهای کنترل مدیریتی در سه شرکت ایرانی دارای منطق خلق ارزش متفاوت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک