آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان

آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

Dr. Abdul Rahim Nave Ebrahim

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.