آقای دکتر بهروز فتحی واجارگاه

دکتر بهروز فتحی واجارگاه دانشگاه گیلان

آقای دکتر بهروز فتحی واجارگاه

Dr. Behrouz Fathi Vajargah

دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهروز فتحی واجارگاه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم دانشگاه گیلان، گیلان -رودسر آذر 1396