آقای دکتر مجتبی مرادی

دکتر مجتبی مرادی دانشگاه گیلان

آقای دکتر مجتبی مرادی

Dr. Mojtaba Moradi

دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی مرادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم دانشگاه گیلان، گیلان -رودسر آذر 1396