آقای دکتر حبیب‌الله عباسی

دکتر حبیب‌الله عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر حبیب‌الله عباسی

Dr. Habibolah Abasi

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حبیب‌الله عباسی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته عملی چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی هسته مطالعات ادبی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران آذر 1396