آقای دکتر سید علی رضا اشرفی

دکتر سید علی رضا اشرفی معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان

آقای دکتر سید علی رضا اشرفی

Dr. Seyedalireza Ashrafi

معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید علی رضا اشرفی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات دانشگاه کاشان، کاشان آذر 1396