آقای دکتر محمد صادق جعفرزاده

دکتر محمد صادق جعفرزاده دانشگاه آتا تورک ترکیه

آقای دکتر محمد صادق جعفرزاده

Dr. Mohammadsadegh Jafarzadeh

دانشگاه آتا تورک ترکیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد صادق جعفرزاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس، تبریز آذر 1396