آقای دکتر حامدرضا ظریف صنایعی

دکتر حامدرضا ظریف صنایعی دانشگاه شهرکرد

آقای دکتر حامدرضا ظریف صنایعی

Dr. Hamedreza Zarif sanaeii

دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حامدرضا ظریف صنایعی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران انجمن هیدرولیک ایران-دانشگاه شهرکرد، شهرکرد شهریور 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش های شاخص کیفیت آب، آنتروپی، مجموعه های ناهموار و مولفه های اساسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 بررسی تاثیر تغییرات تراز آب در محل تغذیه بر ذخیره دینامیکی آب در آبخوان محصور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 بررسی عددی رفتار تونل‌های غرقابی تحت بارگذاری زلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
4 پیش بینی تراز آب زیرزمینی با بهره گیری از مدل ترکیبی موجک – عصبی و شبکه های عصبی (مطالعه موردی چاه سمغان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
5 تحلیل و آنالیز تغییر شکل دیوارهای دیافراگمی و نشست سطح زمین در ایستگاههای قطار شهری اهواز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 تخمین عناصر فلزی در رسوبات دریای خزر با استفاده از دو روش Moving Least Square و Radial Basis Function (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 حل عددی دو بعدی معادلات غیر خطی جریان در ناحیه غیر اشباع خاک با استفاده از روش Differential Quadrature (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 حل عددی یک بعدی معادله غیر خطی ریچاردز با استفاده از روش Differential Quadrature (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران