آقای دکتر روحا کرمانشاهی

دکتر روحا کرمانشاهی دانشگاه الزهرا

آقای دکتر روحا کرمانشاهی

Dr. Roha Kermanshahi

دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر روحا کرمانشاهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران