آقای دکتر صابر وطن دوست

دکتر صابر وطن دوست عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

آقای دکتر صابر وطن دوست

Dr. Saber Vatandost

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صابر وطن دوست در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی پنجمین کنفرانس ماهی شناسی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - انجمن ماهی شناسی ایران، بابل آذر 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آثار زیست محیطی سد مخزن شهید رجایی (سلیمان تنگه) ساری و تاسیسات وابسته (دریافت مقاله) اولین کارگاه تخصصی سد و محیط زیست
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه کارگاه های پرورش آبزیان بر منابع آبی کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
3 بررسی اثرات زیست محیطی احداث سد برمنابع بیولوژیک رودخانه های حوزه جنوبی دریای خزر استان مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
4 بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت های انسانی بر روی رودخانه های شمال کشور با تاکید بر رودخانه تنکابن (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
5 بررسی اثرات زیست محیطی و بهداشتی آبزی پروری بر کیفیت آب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
6 بررسی پراکنش جغرافیایی آرتمیا (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
7 بررسی جزایر ایرانی خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
8 بررسی عوامل موثر بر صید ماهیان استخوانی سواحل جنوب شرقی دریای خزربا استفاده از تخمین تابع تولید (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
9 بررسی عوامل موثر بر فراوانی و پراکنش ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه های مرکزی حوضه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
10 بررسی میزان تجمع فلز مس در بافت عضله دو گونه ماهی دریای خزر ، سیاه کولی Vimba vimba و شاه کولی Chalcalburnus chalcoides (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 پژوهشی پیرامون منابع آلایند حوزه آبخیز رودخانه تالار استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
12 تعیین ارجحیت غذایی ماهی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario در رودخانه اشک رود شهرستان ساری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
13 توسعه آبزی پروری ارگانیک گامی بلند در جهت مدیریت پایدار منابع آب کشور (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب
14 عوامل بوجود آورنده کشند سرخRed tide در خلیج فارس و نقش آلودگیهای انسانی در تشدید آن (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
15 محاسبه ارزش حال خالص و نسبت هزینه- منفعت شرکت تعاونی های صید پره در سواحل پناهگاه حیات وحش میانکاله (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
16 مروری بر مطالعات انجام شده بر روی ماهی کور غار ایران Garra typhlops (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
17 مروری بر نشانه ها وعلائم بالینی بیماری های ماهی قزل آلاونحوه جلوگیری از بروز آن ودرمان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شیلات و آبزیان