آقای دکتر سید یحیی(رحیم) صفوی

دکتر سید یحیی(رحیم) صفوی دانشیار دانشگاه امام حسین

آقای دکتر سید یحیی(رحیم) صفوی

Dr. Seyedyahya Safavi

دانشیار دانشگاه امام حسین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید یحیی(رحیم) صفوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه فرماندهی و کنترل

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید یحیی(رحیم) صفوی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا انجمن ژئوپلیتیک ایران، تهران اسفند 1396