آقای دکتر سالار آرین مقدم

دکتر سالار آرین مقدم

آقای دکتر سالار آرین مقدم

Dr. Salar Arianmoghadam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری لرزهای در استان لرستان، شهر بروجرد (بخش دوم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
2 ارزیابی آسیب پذیری لرزهای در استان لرستان، شهر دورود (بخش اول) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
3 ارزیابی آماری رابطه بین آسیب مشاهده شده و شدت جنبش زمین در زلزله دورود 1389 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
4 ارزیابی کارایی سنجه های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قاب های خمشی بتنی با ارتفاع بلند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
5 ارزیابی کمی میزان تاثیر پالس های کم دامنه سرعت حرکت زمین در حوزه نزدیک بر پاسخ دینامیکی سازه های قابی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
6 بررسی خواص رئولوژیکی و مکانیکی بتن ریزدانه خودتراکم مسلح به الیاف پلی پروپیلن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 مقایسه کاربرد شتابنگاشت های واقعی و مصنوعی در تخمین ظرفیت قاب های فولادی به روش دینامیکی فزاینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران