آقای دکتر هوشمند عطایی

دکتر هوشمند عطایی دانشیار دانشگاه پیام‌نور اصفهان و سردبیر

آقای دکتر هوشمند عطایی

Dr. Houshmand Ataei

دانشیار دانشگاه پیام‌نور اصفهان و سردبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هوشمند عطایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی الگوهای همدید گردوغبار بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی زمان های وقوع سرمازدگی محصول گوجه فرنگی در مزارع میناب (دریافت مقاله) ماهنامه جغرافیا، عمران، شهرسازی و معماری دوره: 20، شماره: 1
3 پهنه بندی خشکسالی استان مازندران با استفاده از مدل تاپسیس و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 9
4 تجزیه و تحلیل آلودگی هوای شهری و نقش پارامترهای جوی در آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 8
5 شناسایی و پیش بینی تغییرات الگوی روند دمای حداقل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 8
6 مطالعه پتانسیل اراضی کشت گندم دیم در استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی ساختار روند تغییرات متوسط دبی سالیانه ایستگاه سراب هنده شهرستان گلپایگان طی 55 سال گذشته سال 1336تا1391 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
2 آشکارسازی تغییرات اقلیمی دما و بارش و روند آن در ایستگاه سینوپتیک اصفهان به روش من کندال به منظور مدیریت منابع آب منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
3 اثر پارامترهای هواشناسی بر آلودگی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
4 اثر تغییر اقلیم بر کشاورزی دیم ناحیه زاگرس مرکزی با استفاده از روش های آماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
5 اثر خشکسالی به عنوان یکی از جنبه های تغییر اقلیم بر محصولات آبی کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
6 اثرات بیابان زدایی برمنطقه اردستان طی 30ساله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 اثرات تغییر اقلیم بر سلامتی(مطالعه موردی گردوغبار در بوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
8 اثرات ناشی از تغییرات اقلیم جهان بر محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
9 ارتباط شاخص اقلیمی NAO با دما و بارش فصلی پاییز استان کرمانشاه مطالعه موردی شهرستانهای جوانرود و روانسر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
10 ارتباط نوسانات اقلیمی تالاب هورالعظیم بر رخداد گرد و غبار خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
11 ارزیابی آسایش اقلیمی شهرستان تبریز با استفاده از شاخص آسایش استیدمن_تام THI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
12 ارزیابی آسایش بیوکلیمایی استان یزد جهت گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
13 ارزیابی اثرات زیست محیطی افت آب های زیرزمینی دشت مهیار شمالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
14 ارزیابی اقلیم گردشگری اراک با استفاده از شاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
15 ارزیابی اقلیم گردشگری استان بوشهر با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری(TCI) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
16 ارزیابی اکوتوریسم و تأثیر توانمندیهای اقلیمی بروجرد در توسعه صنعت گردشگریبه روشSET , PET (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
17 ارزیابی اکوتوریسم و تأثیر توانمندیهای اقلیمی نهاوند در توسعه صنعت گردشگریبا استفاده از روشهای PET ، PMV و SET (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز
18 ارزیابی پتانسیل های اقلیم گردشگری با استفاده از شاخص های PET و PMV و نیل به توسعه پایدار در الشتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
19 ارزیابی پتانسیل های اقلیم گردشگری شهر سنندج با استفاده از روش های PET و PMV (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
20 ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی بر سیستم های آبی (مطالعه موردی: رودخانه مرغاب) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
21 ارزیابی تأثیر متغیرهای اقلیمی در توسعه صنعت گردشگری استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
22 ارزیابی تغییرات عناصر اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از آزمون من_کندال (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 ارزیابی تهدیدات و فرصت های اقلیم گردشگری تبریز با استفاده از روشهای (PET) و (PMV) (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
24 ارزیابی چند معیاره قابلیت ها و محدودیتهای اقلیم گردشگری کرمان (ایستگاههای کرمان، بم، کهنوج) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
25 ارزیابی چند معیاره قابلیتها و محدودیتهای اقلیم گردشگری منطقه آبعلی (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
26 ارزیابی شاخص های اقلیم توریسم بیکر وTCIمطالعه موردی : ایستگاه کهنوج (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
27 ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی ماهانه و فصلی استان آذربایجان غربی با بکارگیری شاخصهای HU,THI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
28 ارزیابی قابلیت هاومحدودیت های اقلیم گردشگری استان سمنان بااستفاده ازشاخص های THI IC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
29 ارزیابی کاربرد شاخصهای بیکر(CPI )و (NWS(WTCدربررسی اثرات زیست محیطی سوزباد- نمونه موردی شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
30 ارزیابی مدیریت پسماند شهر شیراز به‌عنوان فاکتور مهم در حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
31 ارزیابی نقش عناصر اقلیمی در طراحی سکونتگاه های شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
32 ارزیابی و پهنه بندی آلودگی هوای شهر اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
33 ارزیابی و پهنه بندی اقلیم گردشگری استان اصفهان با استفاده از شاخص PET و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
34 ارزیابی و مدیریت منابع آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مهیار شمالی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 ارزیابی و مکان یابی واحدهای صنعتی با استفاده از روش AHP مورد مطالعه : منطقه صنعتی دولت آباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
36 اقلیم گردشگری و آمایش سرزمین (مطالعه موردی: خرم آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
37 اقلیمگردشگری و آمایش سرزمین مطالعه موردی: ملایر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
38 بحران تولید ریزگردها دراثر خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود اصفهان وتالاب گاوخونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
39 برآورد اقتصادی وآماری خسارات کشاورزی ناشی از رخداد یخبندان در استان لرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
40 بررسی آثار مخرب خشکسالی های شدید بر تولید گندم دیم در استان ایلام (سال های 82-81 تا 91-90) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
41 بررسی آسایش اقلیمی شهرستان شیراز و فسا با استفاده از مدل دمای موثر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
42 بررسی آماری – همدیدی توفان های تندری استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
43 بررسی آماری آلودگی هوای شهر اصفهان و ارتباط آن با فراسنج های اقلیمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
44 بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیابان زایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
45 بررسی اثر تغییرات اقلیمی در بروز خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن مطالعه موردی(دشت شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
46 بررسی اثر تغییرات اقلیمی کوتاه مدت بر گندم آبی و دیم (مطالعه موردی: چهارمهال و بختیاری) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
47 بررسی اثرات زیست محیطی چالش آلودگی هوا برفعالیت گردشگری درشهرشیراز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
48 بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهر شیراز با شاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
49 بررسی اقلیم کشاورزی کشت سیب زمینی در شهرستان شیروان چرداول (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
50 بررسی اقلیم گردشگری استان لرستان بر ا ساس شاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
51 بررسی اقلیم گردشگری روزانه جزیره کیش با بکارگیری مدل PMV (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
52 بررسی اقلیم گردشگری شهر باغ بهادران بر اساس شاخص اولگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
53 بررسی اقلیم معماری یزد با استفاده از روش ماهانی و اولگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
54 بررسی اکوسیستم تالاب میقان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
55 بررسی پتانسیلهای آب و هواو گردشگری سواحل دریای عمان با استفاده ازشاخصهای HU,THI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
56 بررسی پتانسیلهای اقلیم گردشگری استان کرمان با استفاده ازشاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
57 بررسی تاثیر آلودگی هوا بر گردشگری شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
58 بررسی تاثیر آلودگی هوا و تغییر اقلیم بر کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
59 بررسی تاثیر پدیده تغییرات آب و هوایی (تغییر اقلیم) بر زیست بوم ها و تنوع زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
60 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر فضای سبزمطالعه موردی : شهر شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
61 بررسی تأثیر عامل گرد و غبار بر روی گردشگری معبد چغازنبیل (زیگورات ) در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
62 بررسی تطبیقی روندتغییرات بارش و خشکسالی درتالاب بین المللی گاوخونی مطالعه موردی ایستگاه ورزنه (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
63 بررسی تغییرات اقلیمی استان اردبیل و اثرات آن بر اکوسیستم زیستی آن منطقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا
64 بررسی تغییرات پارامترهای جوی شهرستان کهنوج دردوره آماری 23ساله 1371-1393 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
65 بررسی تغییرات حداکثر دما در حوضه آبی دریاچه ارومیه و مرزی غرب در قالب مدل های گرایش دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
66 بررسی تغییرات دما و بارش تبریز و تاثیر آن بر کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
67 بررسی تغییرات دمای منطقه ی ساحلی دریای عمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
68 بررسی چالشها و قابلیتهای توسعه روستایی مطالعه موردی : روستای ورجان (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
69 بررسی خشک سالی های کوتاه مدت ایستگاه سینوپتیک بجنورد با روش spi (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
70 بررسی خشکسالی تالاب بین المللی گاوخونی و پیامدهای زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
71 بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
72 بررسی روزانه شرایط اقلیم گردشگری شهر کاشان با استفاده از مدلهای (PMV,PET) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
73 بررسی روند تغییرات اقلیمی و پاارمتر بارش به روش من -کندال در ایستگاه گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
74 بررسی روند تغییرات پارامتر رطوبت در ایستگاه گرگان به روش من کندال (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
75 بررسی روند تغییرات پدیده گردوغبار ایستگاه بوشهر(مطالعه موردی شهر بوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
76 بررسی روند تغییرات تالاب شادگان در یک بازه زمانی 13 ساله با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
77 بررسی روند تغییرات دما و بارش شیراز و تأثیر آن بر گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
78 بررسی روند تغییرات دما و بارش و اثر آن بر منابع آب سد زاینده رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
79 بررسی روند حدی دما وبارش استان هرمزگان( بندرعباس ،میناب و جاسک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
80 بررسی روند دمای استان مرکزی درطی سالهای 2008-1961 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
81 بررسی روند و ییش بینی سالانه بارامترهای حدی دما در ارتباط با وقوع تغییرات اقلیمی، در مناطق غربی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
82 بررسی روندتغییرات اقلیمی بارش و دمابه روش من کندال در ایستگاه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
83 بررسی روندتغییرات بارش استان چهارمحال بختیاری به روش من کندال (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
84 بررسی روندتغییرات دما وتاثیرآن برکشاورزی به روش من ـ کندال مطالعه موردی: ایستگاه گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
85 بررسی زمان های وقوع سرمازدگی محصول گوجه فرنگی در مزارع میناب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
86 بررسی زمانی رخداد مخاطره برف سنگین در شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
87 بررسی سیل دشتستان بر اساس تحلیل های همدیدی و نقشه های پیش یابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
88 بررسی شاخص آسایشش اقلیمی در جذب توریست در استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
89 بررسی شرایط اقلیم آسایش گردشگری شهرستان فارسان با استفاده از مدل TCI (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها
90 بررسی شرایط اقلیم گردشگری استان فارس با استفاده ازشاخص TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
91 بررسی شرایط زمانی اقلیم گردشگری شهرهمدان با استفاده ازروشهای PMV و PET (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
92 بررسی شرایط زمانی اقلیم گردشگری منطقه فیروزکوه با استفاده از روشهایPET و PMV (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
93 بررسی علل کاهش دید و تاثیر آن بر حمل و نقل هوایی مطالعه موردی فرودگاه زاهدان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
94 بررسی عوامل مؤثر در کیفیت آبهای زیر زمینی حوضهآبی گردنه رخ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
95 بررسی فرونشست دشت تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
96 بررسی گستره ی اقلیم توریستی شهرستان خرم آباد براساس شاخصTCI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
97 بررسی مخاطره آب وهوایی گرد وغبار واثرات زیست محیطی آن مطالعه موردی :شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
98 بررسی مخاطره یخبندان و اثرات زیست محیطی آن بر روی شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
99 بررسی منابع آلوده کننده آبهای زیر زمینی وکیفیت میکربی آب حوضه آبی گردنه رخ1389-1388 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
100 بررسی منشآء و علل گردوغبار شهر بوشهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
101 بررسی نقش آب و هوا در سطح کشت خرما در شهرستان کهنوج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
102 بررسی نقش عناصر جوی بر سلامت انسان(مطالعه موردی استان بوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
103 بررسی نوسانات آبهای زیر زمینی دشت قم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
104 بررسی و ارزیابی فراوانی، شدت و مدت خشکسالی های استان کردستان با استفاده از شاخص های PNPI و SPI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
105 بررسی و تحلیل اثر تغییرات اقلیمی بر الگوهای بارشی سیل زا در غرب استان اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
106 بررسی و تحلیل روند تغییرات تعداد روزهای یخبنداندر شهرستان تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
107 بررسی و تعیین روند خشکسالی بوشهر با استفاده از سری های زمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
108 بررسی همسانی خشکسالی‌های اقلیمی با نوسانات هیدرولوژیکی آبهای سطحی آبخوان قروه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
109 بررسی هیدروژئولوژیکی منابع آب زیرزمینی دشت سرخون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
110 برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
111 بکار گیری انرژی تجدیدپذیر با تأکید بر پتانسیل انرژی باد مطالعه موردی: جزیره ابوموسی در خلیجفارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
112 بکارگیری مدل های آماری در شناسایی پدیده تغییر اقلیم (مطالعه موردی : ایستگاه های کرمان و بم) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
113 بیابان و بیابان زدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
114 پایش شدت و تداوم خشکسالی های روزانه شیراز بر اساس شاخص EDI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
115 پایش و پهنه بندی خشکسالی اقلیمی در حوضه زاینده رود با استفاده از شاخص معیار بارندگی سالانه (SIAP) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
116 پایش و پهنه بندی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در استان اصفهان طی 35 سال گذشته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
117 پتانسیل سنجی اقلیم گردشگری؛ الزام توسعه ی پایدار اکوتوریسم در شهر الیگودرز (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
118 پتانسیل سنجی انرژی باد در جزیره ابوموسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
119 پتانسیل سنجی شرایط اقلیم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخصTCI (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
120 پهنه بندی آستانه بحران خشکسالی استان هرمزگان با کاربرد شاخص معیار بارش SPI و GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
121 پهنه بندی دمایی آغاز و خاتمه فصول استان کردستان با استفاده از روش های نوین آماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
122 پهنه بندی روند دمای شبانه روزی استان کرمان طی نیم قرن اخیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
123 پهنه بندی و ارزیابی زیست اقلیم انسانی فصلی استان یزد به منظور گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
124 پیامدهای تغییر اقلیم(مطالعه موردی: تحلیل آماری گرد و غبار فرامنطقهای شهر سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
125 پیش بینی و مقایسه تغییرات دمایی شهر بندرعباس با داده های نوا با استفاده از روشهای سیستم استنتاج عصبی(انفیس)و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
126 تاثیر اقلیم و عوامل محیطی بر بیماری سالک در شهرستان اسفراین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
127 تاثیر گرد و غبار بر گردشگری (مطالعه موردی گرد و غبار در بوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
128 تاثیرمیکروکلیمای کوه کرکس براقلیم مناطق اطراف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
129 تالابهای دریائی وعلل نابودی آنها(مطالعه موردی:وضعیت ریفهای مرجانی مناطق حفاظت شده دریائی:خلیج فارس،خلیج عمانی ودریای عرب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
130 تأثیر روند عناصر اقلیمی در معماری و سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی: شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
131 تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استا خوزستان با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری TCI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
132 تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان مرکزی با استفاده از شاخصTCI (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
133 تجزیه و تحلیل آماری - اقلیمی گردوغبار استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
134 تجزیه و تحلیل آماری سینوپتیک سیل حوضه آبریز رودخانه قمصر مطالعه موردی: تیرماه 1386 (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
135 تجزیه و تحلیل و پهنه بندی اقلیم گردشگری استان اردبیل با استفاده از شاخصTCI (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
136 تحلیل آب و هوای استان مازندران و پهنه بندی اقلیمی استان با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
137 تحلیل آماری ـ سینوپتیک روزهای توام باگردوغباراستان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
138 تحلیل آماری آلودگی هوای مشهدوارتباط آن با عناصراقلیمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
139 تحلیل آماری امواج گرمایی شهر اصفهان در سالهای اخیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
140 تحلیل آماری پارامتر هواشناسی دما بر آلودگی هوای شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
141 تحلیل آماری رخداد مه گرفتگی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
142 تحلیل آماری رطوبت نسبی بر آلودگی هواس شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
143 تحلیل آماری ریزگردها در مریوان و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
144 تحلیل آماری گرد و غبار استان بوشهر و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
145 تحلیل الگوهای سینوپتیکی سیل 3 و 4 اردیبهشت 1389 (مطالعه موردی: حوضه رودخانه قزل اوزن) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
146 تحلیل پهنه بندی و پراکندگی مکانی خشکسالی استان چهارمحال و بختیاری براساس شاخص خشکسالیspi (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
147 تحلیل روند بارش و رطوبت سالانه شهرستان اردبیل با استفاده از مدل رگرسیون و من کندال (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
148 تحلیل روند تغییرات دمای استان چهارمحال بختیاری با تکیه برآزمون من کندال (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
149 تحلیل رویکرد شهر دوستدار محیطزیست با نگرش به انرژی های پایدار در ساخت و سازهای شهر نجف آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
150 تحلیل زمانی- مکانی توفانهای تندری استان کردستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
151 تحلیل زیست اقلیم شهر اصفهان ونیازهای حرارتی ساختمانی آن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
152 تحلیل سینوپتیکی سرمازدگی بی سابقه استان بوشهر در دوم بهمن 90 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
153 تحلیل سینوپتیکی گرد و غبار در استان بوشهر (بررسی موردی گرد و غبار 24 فروردین 1390) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
154 تحلیل و بررسی توسعه یافتگی بهداشتی- درمانی شهرستان لنجان با استفاده از مدل TOPSIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
155 تحلیل و مدلسازی بارش سالانه سنندج با استفاده از مدل ARIMA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
156 تحلیل و مدلسازی بارش سالیانه سنندج با استفاده از مدل ARIMA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
157 تحلیل وضعیت خشکسالی وکیفیت آب رودخانه ها مطالعه ی موردی روددز در دزفول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران
158 تحلیل وضعیت خشکسالی وکیفیت آب رودخانه ها مطالعه ی موردی کارون درایستگاه گتوند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران
159 تحلیل همدید بارش های فوق سنگین بوشهر طی دوره آماری ( 2005-1951 ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
160 تحلیلی بر پیامدهای تغییر اقلیم بر صنعت گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
161 ترسیم و تفسیر نمودارهای اقلیمی استان گیلان با استفاده از نرم افزار Surfer (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران
162 تعیین آسایش زیست اقلیم شهر همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
163 تعیین پتانسیل های اقلیم گردشگری شهر یزد با استفاده از روشهای PPD ،PMV ، PETوTEK (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
164 تعیین شاخص اقلیم آسایش گردشگری شهرستان تکاب با استفاده از مدل Tci (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
165 تعیین طبقات تراکمی جنگل های زاگرس فارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
166 تغییر اقلیم به محصول استراتژیک پنبه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا
167 تغییر اقلیم و اثر آن بر مصارف آب کشاورزی (مطالعه موردی : شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
168 تغییر اقلیم و تعیین روند تغییر دما در استان آذر بایجان شرقی به روش من کندال مطالعه موردی:تبریز، مراغه،اهر ،مرند،میانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
169 تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، با نگاهی به روند تغییرات دما و بارش ایستگاه سینوپتیک مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
170 تغییر سطح کشت تحت تاثیر نوسانات دما وبارش مطالعه موردی شهرستان فسا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
171 تفسیر سینوپتیکی طوفان تهران در خرداد 1393 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
172 تفسیر سینوپتیکی گرد و غبار بی سابقه در مناطق گردشگری شمال ایران در فروردین 1390 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
173 توان سنجی شرایط اقلیم گردشگری شهرسمنان با استفاده ازروشهای PPD,PMV,PET (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
174 توزیع فرازسنجی ایستگاه های بارانسنجی در استان فارس و اعتبار برآورد آب ورودی به منطقه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
175 تهیه تقویم روزانه زمانی مکانی استان چهار محال بختیاری با استفاده از شاخص SET دمای مؤثر استاندارد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
176 تهیه تقویم روزانه زمانی مکانی استان چهار محال بختیاری با استفاده از شاخصSET دمای مؤثر استاندارد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
177 چالش های ریزگردها و راهکارهای مقابله با آن در ایران و جهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
178 روندیابی خشکسالی با استفاده از شاخص های درصد از بارش میانگین و میانگین متحرک در استان خوزستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
179 شاخصهای آسایش حرارتی گیونی و دمای موثر دراقلیم معماری و طراحی شهر اراک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
180 شناخت تالاب بین المللی گاوخونی اصفهان از رامسر تا مونترو از دیروز تا امروز (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
181 شناخت شرایط مطلوب آسایش بیوکلیماتیک انسانی با روش بیکر و دمای موثر مطالعه موردی شهراسلام آباد غرب (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
182 شناسایی تغییرات بارش و رطوبت نسبی در ایستگاه های کرمان وبم (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
183 شناسایی تغییرات روند بارش و اثرات آن در خشکسالی اقلیمی حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
184 شناسایی خشکسالی های شدید و اثرات آن بر محصولات کشاورزی غالب در استان ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
185 شناسایی روند تغییرات دمای حداقل استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
186 شناسایی روند تغییرات دمای شبانه حوضه آبریز گاوخونی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
187 شناسایی روندروزهای توام باگردوغبار اهواز به روش من ـ کندال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
188 طراحی فضای سبز متناسب با تغییرات اقلیمی مطالعه موردی شهر اصفهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
189 کاربرد نرم افزار gis و surfer در کلاس بندی گستره اقلیمی استان لرستان به روش تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
190 گرد و غبار بعنوان یکی از معضلات زیست محیطی جهان اسلام مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
191 مدلسازی تغییرات روند بارش حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
192 مدیریت بحران افت آب های زیرزمینی حوضه میمه اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
193 مدیریت جامع منابع آب آبخوان دشت مهیار جنوبی دشت آسمان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
194 مروری بر شرایط کنونی دریاچه زریبار مریوان، مشکلات آن و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
195 مطالعه اقلیم گردشگری استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص بیکر و GIS (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
196 مطالعه اقلیم گردشگری فیروزکوه با استفاده از شاخص های الگوی Rayman (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
197 مطالعه تطبیقی آسایش گردشگری شهریاسوج وشهرکرد بااستفاده از مدلTCI (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
198 نقش آب و هوا در توسعه گردشگری جزیره ابوموسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
199 نقش سامانه های GIS در مدیریت بحران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری