آقای دکتر داوود مستوفی نژاد

دکتر داوود مستوفی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر داوود مستوفی نژاد

Dr. Davoud Mostofinejad

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر داوود مستوفی نژاد در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 افزودن سرباره وپودرسنگ آهک به بتن جهت افزایش دوام آن درمحیط سولفاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
2 بررسی عوامل موثربربازتوزیع لنگر درتیرهای سراسری پلهای بتن آرمه باارزیابی مقایسه ای آئین نامه بتن ایران و ACI 318-02 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
3 مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 0
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عامل باکتریایی بر بهبود ویژگی های بتن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
2 اثرات آرایش میلگرد بر نحوه ترک خوردگی و بار جدا شدگی ورق در تیرهای بتن آرمه تقویت شده با صفحات CFRP (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارائه مدل دال بتن آرمه تحت بار ضربه به روش المان محدود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
4 ارزیابی اثر روش نصب ورق بر روی رفتار برشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورقهای FRP به صورت دو طرفه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
5 ارزیابی اثر شکل مقطع بر روی عملکرد ستونهای بتن آرمه محصور شده با کامپوزیت CFRP (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 ارزیابی اجزای مرزی درمدلهای بست و بند دیوارهای برشی با بازشو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
7 ارزیابی طول موثرمهاری درروش شیارزنی EBROG و مقایسه آن با روش چسبندگی خارجی ebr به کمک سرعت سنجی تصویر ذره PIV (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 ارزیابی عددی اثرضربه بردالهای تقویت شده توسط الیاف پلیمری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 استفاده از تئوری میدان فشاری در بررسی رفتار تیرهای تقویت شده با صفحات FBR، تحت برش و خمش (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 افزایش شکل پذیری اتصالات بتن آرمه با استفاده از ورقه های FRP (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
11 افزایش شکل پذیری با استفاده ازلایه ی نرم میانی درستونهای بتن آرمه محصور شده با کامپوزیت frp (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 Experimental Evaluation of Fiber Reinforced Concrete Slabs under Blast Loading (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
13 FRP مدل اجزاء محدود اتصالات بتن آرمه تقویت شده با ورقه های (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی آزمایشگاهی رفتار ستونهای استوانه ای توخالی و توپر محصور شده با FRP (دریافت مقاله) فستیوال سراسری بتن
15 بررسی آزمایشگاهی رفتار ستونهای بتن آرمه محصور شده با الیاف کربن، تحت اثر توأم نیروی محوری و لنگر خمشی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
16 بررسی اثراندرکنش خاک و سازه برضریب رفتارسازه های قاب خمشی بتن آرمه (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
17 بررسی امکان بازتوزیع لنگر در تیرهای سراسری قاب‌های بتن مسلح تقویت شده با ورق‌های کامپوزیت CFRP (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر مقاومت فشاری وچگالی بتن EPS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
19 بررسی تاثیر سرباره کوره بلند سریع سرد شده با جت آب به عنوان ماده جایگزین سیمان بر مقاومت فشاری و مقایسه آن با سیمان سرباره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
20 بررسی تاثیر غلظت یون سولفات بر بتن حاوی سرباره و پودر سنگ آهک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن بر نیروی جدا شدگی ورق FRP از سطح بتن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 بررسی تاثیر نوع و غلظت یون سولفات بر بتن حاوی میکروسیلیس و پودر سنگ آهک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی تاثیر وزن سازه بر عملکرد اتصالات تیر به ستون پیش ساخته ی بتنی مقاوم در برابر زلزله با استفاده از تحلیل غیر خطی اجزا محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
24 بررسی تاثیرانواع پوزولان بر مشخصات مکانیکی بتن خود تراکم الیافی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی تاثیربهینه سازی مصرف نوارهای دورپیچ FRPبرای تقویت غیرپیوسته ستونهای دایروی بتنی درظرفیت فشاری و شکل پذیری ستون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
26 بررسی تأثیر افزایش تعداد لایه های ورق FRP بر رفتار تیرهای تقویت شده به روش شیار زنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
27 بررسی تأثیر تر و خشک شدن متوالی بر بتن حاوی میکروسیلیس و پودر سنگ آهک در محیط حاوی سولفات منیزیم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی تأثیر ریزدانه های شیشه ای و پودر شیشه در دوام بتن با مقاومت بالا در محیط سولفات منیزیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
29 بررسی تأثیر سطح جانبی شیار در رفتار تیرهای تقویت شده به روش شیارزنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
30 بررسی تأثیر میکروسیلیس و پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا به روش منحنی های هم پاسخ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی خواص مکانیکی بتن سبک ساز های با استفاده از مصالح موجود در ایران و میکروسیلیس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
32 بررسی خواص مکانیکی بتنِ با مقاومتِ پایینِ بازیافتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
33 بررسی دوام بت ن حاوی پودر سنگ آه ک در محی طهای سولفاتی و کلروری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
34 بررسی رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با مصالح FRP به روش NSM بر اساس نتایج آزمایشگاهی و بسط روابط تحلیلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 بررسی رفتار ستون های بتن آرمه تقویت شده با نوار گوشه و دورپیچ کامپوزیت CFRP تحت اثر بار محوری خالص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
36 بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه محصور شده با کامپوزیتهای CFRP تحت اثر بار محوری خارج از مرکز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
37 بررسی رفتار محوری و خمشی ستون های بتن آرمه با مقطع مربعی،محصور شده با کامپوزیت های CFRP (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 بررسی رفتار محوری و خمشی ستونهای بتن آرمه محصورشده با کامپوزیتهای CFRP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
39 بررسی روابط تحلیلی درتقویت غیرپیوسته ی ستونهای بتنی با استفاده از نوارهای دورپیچ Frp (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
40 بررسی روش ترکیبی نصب سطحی ورق در داخل شیار جهت تقویت برشی تیر بتنی مسلح با ورقهای FRP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
41 بررسی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد روش شیار زنی درکنترل جدا شدگی ورق FRP از سطح بتن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی مقاومت فشاری بتن بامقاومت بالا در برابر یخبندان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
43 بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی دانه و پودر لاستیک تایر بازیافتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
44 بررسی مقاومت فشاری بتن معمولی در برابر یخبندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
45 بررسی مقایسه‌ای بازتوزیع لنگر تیرهای سراسری در آئین‌نامه ACI 318-02 و آئین‌نامه بتن ایران (آبا) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
46 بهبود مقاومت الکتریکی و جذب آب بتن سبک دانه سازه ای توسط باکتری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
47 تاثیر جایگزینی سرباره کوره بلند بر مقاومت فشاری و مقاومت الکتریکی ملات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
48 تاثیر جایگزینی سرباره کوره بلند بر مقاومت فشاری و مقاومت الکتریکی ملات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی
49 تاثیر روش شیارزنی به جای آماده سازی سطحی در تغییر مکانیزم گسیختگی خمشی تیرهای بتنی تقویت شده با FRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
50 تاثیر محلول آب شیشه بر رفتار مکانیکی بتن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
51 تاثیرمقاومت فشاری بتن و عرض شیاربرتقویت بتن به روش شیارزنی باآنالیز میدان کرنش به روش سرعت سنجی تصویرذره piv (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 تاثیرمهارهای U شکل FRP برجداشدگی ورقهای تقویتی خمشی درتیرهای بتن آرمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
53 تحلیل غیر خطی تیرهم­بند تقویت شده با کامپوزیت­های FRP به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 تحلیل غیرخطی اجزاء محدود تیربتنی تقویت شده با ورق FRP به روشهای شیارزنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 تعیین طول موثر شیار در روش شیارزنی جهت جلوگیری از جداشدگی ورق CFRP از سطح بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
56 تقویت خمشی اتصالات دال های دو طرفه تخت با استفاده از صفحات FRP (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
57 تقویت دال‌های دو‌طرفه با استفاده از صفحات FRP برای افزایش برش‌منگنه‌ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
58 جایگزینی روش شیار زنی با آماده سازی سطحی به منظور جلوگیری از جدا شدگی صفحات تقویتیدر FRP دربرش (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 رسم منحنی های M-P برای ستون های تقویت شده با نبشی با استفاده از محصور شدگی فعال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 رفتار تیر های بتن آرمه ی دایروی تقویت شده با FRP طولی تحت خمش خالص (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
61 رفتار مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف هیبریدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
62 ستفاده از ورقه‌های FRP برای تأمین ظرفیت خمشی در اتصالات پیش‌ساختة بتن‌آرمه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
63 ظرفیت فشاری ستونهای بتنی تقویت شده توسط کامپوزیت FRP با الیاف عرضی و طولی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
64 کنترل خصوصیات الیاف پلیپروپیلن مصرفی در بتن، در راستای رفع پدیده گلولهای شدن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
65 مدل سازی پانل مصالح بنایی تحت بار خارج از صفحه و مقاوم سازی آن به وسیله کامپوزیت های FRP (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 مدلسازی عددی جداشدگی ورقهای FRP در تیرهای بتن آرمه ی تقویت شده ی خمشی به روش شیارزنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
67 مدلسازی عددی روش ترکیبی نصب سطحی ورق درداخل شیار(EBRIG) جهت اتصال ورقهای FRP به تیربتنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 مروری برروشهای تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه بااستفاده ازکامپوزیت های Frp (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
69 مطالعه آزمایشگاهی ستونهای بتنی استوانه ای منشوری تو خالی دورپیچ شده با FRP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
70 مطالعه آزمایشگاهی ستونهای بتنی استوانه ای و منشوری توخالی دورپیچ شده با FRP (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن
71 مطالعه رفتار بتن محصور در FRP به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 مطالعه ی آزمایشگاهی رفتار ستون های بتن آرمه ی دایره ای تقویت شده با کامپوزیت CFRP به صورت طولی و دورپیچ (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
73 معرفی استفاده از مصالح FRP به روش NSM به عنوان روشی کارآمد در مقاوم سازی سازه‌ها (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
74 مقاوم سازی سازه های بتن آرمه با استفاده از مصالح پیش تنیده FRP به روش نصب در نزدیک سطح (NSM) (دریافت مقاله) همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای