آقای دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی

دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

آقای دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی

Dr. Mostafa Jamshidi

استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران دانشگاه گیلان، رشت اردیبهشت 1397