آقای دکتر مهرداد روغنی

دکتر مهرداد روغنی استاد ، دانشگاه شاهد، ایران

آقای دکتر مهرداد روغنی

Dr. Mehrdad Roghani

استاد ، دانشگاه شاهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهرداد روغنی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارفصلنامه آسیب شناسی ایران
هیات تحریریهفصلنامه آسیب شناسی ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antioxidant and Antiepileptic Activity of 1-[1-(3-Methoxyphenyl) (Tetralyl)] Piperidine as a New Derivative of Phencyclidine on Pentylentetrazole-Induced Kindling Mice (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
2 اثر حفاظتی فلفل قرمز بر پاسخگویی انقباضی آئورت سینه ای در موشهای صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره: 12، شماره: 2
3 Morphological Changes in Hippocampal Ca1 Area in Diabetic Rats: A Golgi-impregnation Study (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 1، شماره: 4
4 بررسی اثر تجویز خوراکی و درازمدت ریشه بوزیدان بر یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی شده با استفاده از آزمون اجتنابی غیر فعال (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره: 13، شماره: 2
5 نقش نیتریک اکساید و ذخایر داخل سلولی کلسیم در اثر حفاظتی عصاره آبی گیاه درمنه بر پاسخ انقباضی حلقه های آئورتی به آگونیست آلفا 1 - آدرنوسپتور درموشهای صحرایی دیابتی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 L-carnosine improves short-term spatial recognition memory and passive avoidance learning and memory in streptozotocin-diabetic rats (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران