آقای دکتر تیمور آقا ملائی

دکتر تیمور آقا ملائی استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

آقای دکتر تیمور آقا ملائی

Dr. Teimour Aghamolaei

استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر تیمور آقا ملائی در مجلات و ژورنالها