آقای دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی

دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی

Dr. Seyed Kamran Soltani Arabshahi

استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین تجربیات و دیدگاه اعضاء هیات علمی علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص روش های مختلف تدریس (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 1، شماره: 1