آقای دکتر عباس تمیزی

دکتر عباس تمیزی

آقای دکتر عباس تمیزی

Dr. Abbas Tamizi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.