آقای دکتر سید محمد توانگر

دکتر سید محمد توانگر استاد دانشگاه تهران

آقای دکتر سید محمد توانگر

Dr. Seyed Mohammad Tavangar

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد توانگر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آسیب شناسی ایران
هیات تحریریهمجله علمی جراحی