آقای دکتر علی اکبر صالحی

دکتر علی اکبر صالحی استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر علی اکبر صالحی

Dr. Ali Akbar Salehi

استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اکبر صالحی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بادگیر عنصری پایدار در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
2 پرورش فیل ماهی (Huso huso) در استخرهای خاکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
3 ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus ) گونه ای با قابلیت پرورش در آب شیرین تا شوردریایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور