خانم پوران خیرمندی

پوران خیرمندی علوم ارتباطات اجتماعی

خانم پوران خیرمندی

Pouran Kheirmandi

علوم ارتباطات اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پوران خیرمندی در مجلات و ژورنالها