خانم شیما آل اسداله

شیما آل اسداله کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی

خانم شیما آل اسداله

Shima Al Asadolah

کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم شیما آل اسداله در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدير وب سايتمجله ی مهندسی عمران شریف