آقای دکتر داور بقاعی

دکتر داور بقاعی استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر داور بقاعی

Dr. Davar Baghaei

استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر داور بقاعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله ی مهندسی عمران شریف
هیات تحریریهمجله ی مهندسی مکانیک شریف