آقای دکتر یحیی تابش

دکتر یحیی تابش استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر یحیی تابش

Dr. Yahya Tabesh

استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یحیی تابش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله ی مهندسی عمران شریف
هیات تحریریهمجله ی مهندسی مکانیک شریف