آقای دکتر همایون استکانچی

دکتر همایون استکانچی دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر همایون استکانچی

Dr. Homayoun Estekanchi

دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر همایون استکانچی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله ی مهندسی عمران شریف

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رفتار لرزه یی قاب های فولادی در سطح خطر مختلف با روش زمان دوام (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 4
2 تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینی نفت به روش زمان دوام با توابع شتاب سازگار با زلزله های واقعی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 3
3 کاربرد روش تحلیل زمان دوام در طراحی و ارزیابی سازه های دریایی در مقابل نیروی امواج تصادفی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر همزمانی مولفه قایم و افقی زلزله های شدید بر عملکرد لرزهای قاب فولادی نامنظم دارای جداگر آونگ اصطکاکی با روش زمان دوام سازه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
2 ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای سازه ها با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
3 ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل قابهای فولادی دو بعدی غیر یکنواخت در مقایسه با روش استاتیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 ارزیابی عملکرد شاخص های شدت زلزله در تخمین پاسخ لرزه ای سازه ها با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی عملکرد لرزهای سازه های با دیوار باربر بتنی با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 ارزیابی و مقایسه عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن آرمه طراحی شده مطابق ویرایش جدید و قدیم آیین نامه 2800 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
7 بررسی پارامترهای رفتاری سازه های دیوارباربر پانل سه بعدی توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 بررسی تاثیر جداگر لرزه ای لاستیکی بر کنترل ارتعاشات سوله صنعتی دو طبقه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
9 بررسی تاثیر زاویه ی اعمال شتاب نگاشت های زلزله در پاسخ لرزه ای پل ها با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
10 بررسی رفتار لرزه ای قابهای فولادی مهاربندی شده دارای ضعف در اتصالات بادبند (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 بررسی روش فنر معادل ارتجاعی در تحلیل خطی پی های گسترده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 بررسی ضریب برش پایه ی بهینه در قاب خمشی فولادی بر اساس آنالیز هزینه ی دوران بهره برداری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 بررسی عملکرد شاخصهای خرابی در تحلیل لرزه ای قابهای فولادی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بهینه سازی توابع شتاب زمان دوام با استفاده از الگوریتم ناحیه اطمینان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 تحلیل لرزه ای قابهای بتنی با دیوارهای برشی تقویت شده بوسیلهFRP با روش زمان دوام (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 تخمین توزیع احتمال پاسخ لرزهای سازهها از طریق تحلیل زماندوام (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
17 تخمین زلزله قابل تحمل توسط قاب مهاربندی غیر شکل پذیر موجود بوسیله روش زمان دوام (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 کاربرد روش زمان دوام در طراحی بر اساس عملکرد،با مثالی از قاب مهاربندی هم محور فولادی ویژه (دریافت مقاله) چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
19 کاربرد روش زمان دوام در طراحی بهینه ی میراگرهای ویسکوز بر پایه ی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 کنترل خوردگی و تأثیر آن بر مقاومت سالن صنعتی فولادی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 مقایسه عملکرد مهاربندهای برون مرکز و مهاربندهای ضربدری در ساختمانهای تحت زلزله (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
22 مقایسه هزینه ریسک لرزه ای پل های چند دهانه بتنی و فولادی با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری