آقای دکتر حسین پور زاهدی

دکتر حسین پور زاهدی استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر حسین پور زاهدی

Dr. Hossein Pourzahedi

استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین پور زاهدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله ی مهندسی عمران شریف