خانم دکتر مونا رضاپور اصفهانی

دکتر مونا رضاپور اصفهانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

خانم دکتر مونا رضاپور اصفهانی

Dr. Mona Rezapouresfahani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مونا رضاپور اصفهانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی محور دانشجویی همایش سمینار علمی مراقبت های پرستاری در بهداشت روان و سلامت جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول آبان 1396