آقای دکتر سید موسی خادمی

دکتر سید موسی خادمی استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای دکتر سید موسی خادمی

Dr. Seyedmosa Khademi

استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید موسی خادمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس اولین کنگره ملی بزرگداشت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره) دانشگاه یاسوج، یاسوج مهر 1396