آقای دکتر بهروز شفقی

دکتر بهروز شفقی استاد دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر بهروز شفقی

Dr. Behrooz Shafaghi

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهروز شفقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آسیب شناسی ایران