آقای مهندس اردشیر اروجی

مهندس اردشیر اروجی

آقای مهندس اردشیر اروجی

Ardeshir Oroji

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.