آقای مهندس علی شاهانی

مهندس علی شاهانی

آقای مهندس علی شاهانی

Ali Shahani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس علی شاهانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت مهندسین مشاور مقاوم سازه پویا - شرکت سهلان نما -مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، تهران اسفند 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اختصاص موارد حقوقی به منظور ملزم نمودن مجریان و طراحان فعال در زمینه مقاوم سازی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
2 ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بنایی با نگاه به زلزله های اخیر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
3 ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بنایی با نگاه به زلزله های اخیر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
4 اصلاح روش تحلیل حلقوی برای در نظر گرفتن تاثیر تفرق امواج زلزله در توده سنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران