خانم دکتر صدیقه کیهانی رفقا

دکتر صدیقه کیهانی رفقا

خانم دکتر صدیقه کیهانی رفقا

Dr. Sedigheh Keyhani Rofagha

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر صدیقه کیهانی رفقا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آسیب شناسی ایران