آقای بهادر باقری

بهادر باقری دانشیار دانشگا خوارزمی

آقای بهادر باقری

Bahador Bagheri

دانشیار دانشگا خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای بهادر باقری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Rate of Self-Extubation in Pediatric Intensive Care Unit Following Administration of Fentanyl, Midazolam and Midazolam-Fentanyl Combination: A Comparative Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 6، شماره: 1
2 سبک نثر در افسانه های عامیانه مکتوب (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 43
3 طبقه بندی عناصر فراداستان ساز با تمرکز بر اتصال کوتاه و مثلث ارتباطی نویسنده (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 78
4 قصه شناسی نوش آفرین نامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
5 کارکرد القایی واژگان در کتاب آن بیست و سه نفر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 19
6 مهمترین ویژگی افسانه های پهلوانی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 16، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مقایسه اثر آرامبخشی و بیدردی گاباپنتین و دکس مدتومیدین در بیماران تحت عمل جراحی لاپاراسکوپی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور