خانم دکتر بیتا گرامی زاده

دکتر بیتا گرامی زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز- ایران

خانم دکتر بیتا گرامی زاده

Dr. Bita Gerami zadeh

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر بیتا گرامی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آسیب شناسی ایران