خانم فائزه احمدپور

فائزه احمدپور دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

خانم فائزه احمدپور

Faezeh Ahmadpour

دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فائزه احمدپور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دهمین همایش ملی ادکا اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران، تهران آذر 1396