خانم دکتر پروین گنجه ای

دکتر پروین گنجه ای

خانم دکتر پروین گنجه ای

Dr. Parvin Ganjehiee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر پروین گنجه ای در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آسیب شناسی ایران