آقای دکتر سیامک پناهی

دکتر سیامک پناهی استادیار دانشگاه آزاد ابهر

آقای دکتر سیامک پناهی

Dr. Siamak Panahi

استادیار دانشگاه آزاد ابهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهره گیری از طبیعت در آموزش طراحی سازه در معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 68
2 شناخت مولفه پارالاکس و ریشه یابی آن در فلسفه طراحی استیون هال نمونه موردی : موزه هلسینکی، اکتشافات درون و تسراکت زمان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Aesthetics of building decorations influenced by European neoclassic style in Naseri era of TehranSample: Mostofi al Mamalek house (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
2 آسیب شناسی تزئینات متاثرازسبک نئوکلاسیک اروپا درخانه مستوفی الممالک تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 آسیب شناسی محوطه پیش از تاریخ تپه زاغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
4 آسیب نگاری و آسیب شناسی در جبهه شرقی سرای کاظمی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
5 افزایش بهره وری از نور روز در ساختمان های عمومی با استفاده از سایبان های دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
6 القای مفهوم حس مکان در طراحی محیطهای صنعتی با تاکید بر روانشناسی محیط در معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
7 ایجاد حس مکان فضای کهن ایرانی با استفاده از فضای بینابین در طراحی مجموعه های گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
8 باز خوانی معماری در فضای بینابین با رویکرد دیالکتیک هگل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
9 بازخوانی تاثیر ذن بر افول هنر پیکر تراشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
10 بازخوانی مفهوم خانه با دیدگاه هستی شناسانه و نمود آن در خانه ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
11 بررسی آسیب شناسی حسینیه کرسف (خدابنده) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
12 بررسی انرژی نقطه صفر در معماری با رویکرد استفاده بهینه انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
13 بررسی بحران نماهای شهری در شهرهای ایران و نقش آن در خوانایی سیمای شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
14 بررسی تاثیر طراحی فضای داخلی و مبلمان صنعتی کارخانه بر احساس رضایت مندی سلامت روانی و کاهش اضطراب کارکنان نمونه موردی بررسی شده کارخانه ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
15 بررسی تاثیر عالم اشراق در آفرینش آثار معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
16 بررسی تاثیر فضای بینابین در سازمان دهی فضایی معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
17 بررسی تاثیر هنر مجسمه سازی در سطوح معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 بررسی تطبیقی ساختار خانه حبیب آبادی اصفهان و نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
19 بررسی تطبیقی ساختار خانه قادریان اصفهان و نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
20 بررسی جایگاه فلسفه نامکان ها و عبور از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
21 بررسی جایگاه مطالعات طراح در فرایند طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
22 بررسی حکمت و هنر اسلامی بارگاه مقدس و ملکوتی امامزاده صالح (ع)تجریش تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
23 بررسی خانههای گودال باغچه کاشان با نگاهی به حیاط تقوی مجموعه عباسیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
24 بررسی دیدگاه فرم تابع دانش به عنوان روشی خلاقانه در فرآیند طراحی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
25 بررسی ساختار فضایی و فنی سرای گلشن قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
26 بررسی سلسله مراتب درکشف فضای معماری و موسیقی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
27 بررسی معماری زمینه گرا در مجتمع های مسکونی نمونه موردی معماری مجتمع های مسکونی شهر رویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
28 بررسی معماری مبتنی بر اقلیم در ایران با رویکرد تاثیر باد در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
29 بررسی مفهوم فضای معماری در سینمای کریستف کیشلوفسکی، مطالعه موردی سهگانه(آبی، سفید، قرمز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران،معماری و شهرسازی
30 بررسی و تحلیل تالار شهر با رویکرد فضای تعاملی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
31 بررسی و شناخت معماری روح حاکم بر طبیعت تائوبر اساس آموزه های لائوتسه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
32 پایداری روحی و روانی در مجتمع های مسکونی از طریق معماری زمینه گرا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست
33 تاثیر اندیشه ها و آرای ژیل دلوز و فیلیکس گتاری بر معماری دوران پست مدرن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
34 تاثیر فضاهای شهری کودکان بر کاهش بحرانهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
35 تاثیر هنر نگارگری در خلق فضا با ایجاد حس مکان عرفانی حماسی بر معماری دوره های زندیه قاجار و پهلوی و تحلیل این هنر با نگرشی بر اندیشه های سیاسی فلسفی دینی و علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
36 تبار شناسی بحران انرژی با نگرشی بر معماری رم باستان (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
37 تبارشناسی معماری معاصر ایران در فرآیند جهانی شدن (پس از انقلاب 1357) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
38 تبارشناسی معماری معاصر ایران در فرآیند جهانی شدن (پس از انقلاب 1357) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
39 تبارشناسی مفهوم فضا در معماری پست مدرنیسم، با رویکرد به پارادایم زبان شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
40 تبلور اندیشه های ناب درآثار مانا (معماری صفویه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
41 تحلیل و بررسی هرمنوتیک وخوانش آن درهنرومعماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
42 توسعه گردشگری پایدار با احیا خانه های تاریخی دوران معاصر ایران (نمونه موردی: خانه مستوفی الممالک) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
43 جایگاه سایبرنتیکی هندسه های فولدینگ توپولوژیکال کاسپ موبیوس در معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
44 چشم اندازی به سوی مراکز مراقبت از بیماران سرطانی مگی به مثابه مکان شفا بخش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
45 چکیده مطالعه تطبیقی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ تیپولوژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
46 چگونگی تاثیرآثارسالوادور دالی برمعماری سورئالیسم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
47 حفاظت از بناهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی و بخش خصوصی در ارائه کاربری مطالعه موردی: عمارت مسعودیه تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
48 حفاظت و باززنده سازی بافت های تاریخی و نقش آن درتوسعهپایدارش هری (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
49 خوانش اشتراک معماری و ادبیات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
50 دیالکتیک شهرهای جدید شهرهای عام وحس مکان (دریافت مقاله) همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر
51 روش هرمنوتیک در باز خوانی آثار معماری دوره مدرن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
52 روش هرمنوتیک در باز خوانی آثار نقاشی دوره صفویه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
53 زیبا سازی معماری در اجرای مقاوم سازی ساختمانها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
54 زیباشناسی نور در فضای معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری
55 زیبایی شناسی تزئینات بناهای متأثر از سبک نئوکلاسیک اروپا در تهران ناصری، نمونه موردی: خانه مستوفی الممالک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
56 شناخت گونه شناسی ریخت شناسی و موضع شناسی خانه هاشمی کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
57 شناخت و آسیب شناسی بنای سرای حاج سید قربان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
58 شناخت و آسیب شىاسی بنای سرای حاج سید قربان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
59 شناخت و بررسی ریخت شناسی مورفولوژی و گونه شناسی تیپولوژی حسینیه های ایران نمونه موردی حسینیه کرسف (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
60 صرفه جویی در انرژی فسیلی با ستفاده از سلولهای فوتوولتائیک در ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری
61 طراحی برج چند منظوره با رویکرد معماری پایدار بر مبنای کانسپت خلقت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
62 طراحی فضاهای شهری عملگرا رویکردی به منظور توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی درمحیط های شهری: نمونه موردی طراحی نمایشگاه گلهای گلخانه ای در شهرستان پاکدشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
63 طراحی معماری مسکن معاصر فخر و انقطاع هویت تاریخی معماری ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
64 طرح احیاء و تغییر کاربری سرای گلشن قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
65 طرح مرمت و احیاء خانه هاشمی کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
66 طرح مرمت و نوسازی جبهه شرقی سرای کاظمی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
67 عنوان طرح مرمت حسینیه نواب بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
68 فرآیند آسیب شناسی مرمت سرای تاریخی آقا در بازار اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
69 فرآیند طراحی خانه فلسفه از ایده تا طرح با رویکرد حکمت اشراق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
70 فرآیند طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد بینابینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
71 فن شناسی و آسیب شناسی سرای گلشن در شهرستان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
72 کنکاشی پیرامون تیپولوژی گونه شناسی ومورفولوژی ریخت شناسی سراهای ایران دردوره قاجاریه نمونه موردی سرای کاظمی تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
73 کنکاشی پیرامون فضا درمانی در معماری 1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
74 کنکاشی پیرامون فضا درمانی در معماری 2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
75 کنکاشی پیرامون گونه شناسی تیپولوژی و ریخت شناسی مورفولوژی خانه های کاشان نمونه موردی: خانه عباسیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
76 کنکاشی پیرامون نقاشی و تصویر سازی در تفکر ذن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
77 کنکاشی پیرامون هستی شناسی : گونه شناسی تیپولوژی، ریخت شناسی مورفولوژی و موضع شناسی توپولوژی مسجد مدرسه سپهسالار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
78 کیمیای اوج بررسی تاثیر عالم شهود درخلق آثار معماری بارویکرد دریافت تخیل و پرداخت تصور درذهن معمار (دریافت مقاله) همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر
79 مدیریت بحران درایوان تخت مرمرکاخ گلستان تهران به لحاظ سازه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
80 مرمت سنگ تاج تخت مرمر کاخ گلستان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
81 مصالح هوشمند: انقلابی در معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
82 مطالعه تطبیقی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ مورفولوژی ریخت شناسی نما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
83 مطالعه تطبیقی زبان فرم در هنر ایران و هند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
84 مطالعه تیپولوژی و مرفولوژی مهمانپذیرهای ایران در دوره قاجاریه در نمونه موردی:فردوسی ابوالقاسم شیرازی ملایر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
85 مطالعه و بررسی ریخت شناسی گونه شناسی و موضع شناسی حسینیه های دوره صفویه نمونه موردی حسینیه نواب بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
86 معرفی چهار مهر دوره تاریخی موزه فلک الافلاک با شیوه تطبیقی دوره ساسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
87 معماری پایدار در برج های چند منظوره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
88 معماری در دیالکتیک بین مرگ و حیات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
89 معماری زمینه گرا با مفهوم سکونت در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست
90 مفهوم شدن درمعماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
91 مقاله طرح مرمت و احیاء خانه یداللهی کاشان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
92 مقایسه تطبیقی روند طراحی معماری با طراحی خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
93 مقایسه تطبیقی فضای سایبری از دو جنبه مسئله و راه حل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
94 مقایسه تطبیقی وجوه مشترک معماری و مجسمه سازی در آثار پرویزتناولی و کامران دیبا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
95 مقدمه ای بر نقد فمینیسم با رویکرد فولد-آنفولدینگ folding-Unfolded (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
96 نانوتکنولوژی ونقش آن درمصالح ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
97 نقش فضای بینابین در سازماندهی معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
98 نقش قنات درطراحی معماری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
99 نقش کلیدی تمدن و هویت معماری درحفظ و تداوم تاریخی شهرها (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
100 نقش لویی کان در معماری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
101 نقش مدرنیزم در تغییر فرم و محتوای معماری داخلی فضاهای همگانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
102 نقش مرمت و آسیب شناسی بناهای تاریخی درتوسعه گردشگری پایدار نمونه موردی :خانه مستوفی الممالک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
103 نقش مصالح در تبیین مبانی نظری سبک های معماری مدرن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
104 نوربازیگری توانا درتمایز ادراک فضا بارویکرد معماری سنتی و معاصر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر
105 ویژگی های معماری و آرایه های عمارت شجاع الملک همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی