آقای مصطفی بهزادفر

مصطفی بهزادفر

آقای مصطفی بهزادفر

Mostafa Behzadfar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ارزش منطقی برنامه های جامع توسعه شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 23
2 Investigating Adaptive Behaviors in Urban Spaces in Relation to Dialectical Concepts of Isolation and Congestion (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 2
3 برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری با تکیه بر بخش محصول نمونه موردی : شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 6
4 پیاد هرا ه، محرک توسعه در بافت کهن شهری بررسی نقش محور استروگت در شهرکپنهاگ (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 15
5 پیشنهاد سازوکاری برای رفع ابهام معماران منظر و طراحان شهری در حوزه های مشترک (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 6، شماره: 12
6 تاب آوری فضایی بازارهای سنتی (موردپژوهی: بازار قیصریه اصفهان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 52
7 تبیین عوامل موثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه نمونه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 2، شماره: 1
8 راهنمای برنامه سازی حوزه های شهری در چارچوب توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 18
9 ساخت ، اعتبار یابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافت های فرسوده ایران (نمونه موردی محله سیروس تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 20
10 شناسایی و ارزیابی مؤلفه های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی تحکیم و توسعه روابط شهروندی در خیابان های شهری : نمونه مورد مطالعه سنندج (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 25
11 گونه شناسی مد لها و بررسی تطبیقی روش های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه های شناختی از محیط (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 33
12 مداخلات طبقه قدرت و تاثیر آن بر ساختار شهر اصفهان در دوره شاه عباس صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
13 نقش شبکه مادی ها درتحولات سازمان فضایی اصفهان، از آغاز تا پایان دوره صفوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء امنیت در شهرهای کنونی مبتنی بر نظریه شهر هوشمند (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
2 ارتقاء هم پیوندی اجتماعی میان گردشگران و بومیان در شهرهای ساحلی (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
3 ارزیابی شاخص های پایداری شهری با استفاده از مدل سلسله مراتبی مقایسه ای بین نمونه های مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
4 الگوواره ای برای مورفولوژی شهری به منظور آفرینش عرصه عمومی سرزنده (شاد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
5 الگوواره ای برای مورفولوژی شهری در عرصه های همگانی پاسخده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 امنیت محیطی درپارک های محلی نمونه موردی: پارک های اعتمادوحکیم شهرتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 بازآفرینی محله بازار تبریز با تاکید بر نمایانگرهای کارکردی و فضایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
8 بازآفرینی محور تاریخی _ گردشگری جویباره در اصفهان با تأکید بر اصول حاکم بر شکل گیری فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
9 بازشناسی نقش امامزاده ها در هویت شهرها و روستاهای ایران(نمونه موردی: امامزاده صالح (ع) تجریش) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
10 بررسی تاثیر گردشگری جامعه محور بر توسعه کسب و کار روستایی (نمونه موردی: روستای نایبند) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
11 بررسی تاثیر نورپردازی بر فضاهای شهری از طریق خوانش هنجارهای کیفیات محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
12 بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان حس تعلق با تکیه بر خاطرات جمعی (نمونه موردی: محله سرچشمه شهرگرگان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
13 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی با تاکید بر سلامت روان شهروندان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 بررسی مولفه ای تاثیرگذار بر ارتقا حس امنیت با تاکید بر سلامت روان شهروندان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
15 بررسی نقش گردشگری کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار مناطق شهری و مهم ترین راهبردهای بهره گیی از آن (نمونه موردی: شهر رباط کریم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
16 بهره گیری از تکنیک سطوح حفاظت بصری (VPS) در تعیین آستانه ارتفاعی مجاز برای ساخت و سازهای شهری (مورد کاوی: محدوده ارگ کریمخان شیراز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
17 پایداری اجتماعی فضاهای ساحلی درشهربررسی معیارهای موثربرحضورپذیری افراددرساحل شهرنور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 تاثیر مدل های طراحی شهری پارامتریک بر بستر طبیعی شهر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 تبیین چگونگی تامین معنا در مکان های بومی با بهره گیری از رویکرد نشانه شناسی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
20 تبیین و بازکاوی اجمالی مفاهیم تاب آوری و پایداری شهری و نسبت بین آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
21 تبیین، تحلیل مفهوم احساس امنیت و شاخص های آن در سکونتگاه های غیر رسمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
22 تحقق پذیری پیشنهادات فضای سبز، تفریحی و ورزشی طرحهای جامع و ساماندهی تهران و شاخص مصوبات کمیسیون ماده پنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهر و ورزش
23 تحقق پذیری توسعه پایدار در مدیریت یکپارچه آب شهری IUWM مورد کاوی تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
24 تدوین چارچوب معیارهای کیفیت مدار موثر بر پیاده راه پذیری بافت تاریخی شهری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 تناقض «محلی و جهانی» در دگردیسی شهرهای امروز؛ دگردیسی چهارراه ولیعصر (عج) تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
26 زمینه گرایی ساختی، رویکردی بر چیدمان ساخت کالبد میدان درساخت کالبد تاریخی شهر نمونه موردی: میدان بعثت شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
27 سنجش میزان پایداری محله های قدیم وتوسعه های جدیدشهراردستان بااستفاده ازمدل تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 طراحی منظر خیابان شهری با رویکرد پایداری نمونه موردی خیابان شریعتی تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
29 کاربرد شیوه پارامتریک برای بهره گیری از سنت های معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
30 مطالعه تطبیقی نیازهای انسان دردوره های شهرسازی مدرن، قبل و بعد از آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
31 مقدمهای بر کاربست نور بهمثابه ابزاری در معاصرسازی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران
32 نسبت متقابل سازندگی اسلامی و سازندگی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
33 نقش نورپردازی در ارتباطات بصری عناصر شاخص فضایی شهر(نمونه مطالعاتی: پارک اعتماد و موزه هفت چنار تهران) (دریافت مقاله) همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران