خانم پروفسور شهلا مسعود

پروفسور شهلا مسعود دانشگاه فلوریدا- آمریکا

خانم پروفسور شهلا مسعود

Prof. Shahla Masoud

دانشگاه فلوریدا- آمریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پروفسور شهلا مسعود در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه آسیب شناسی ایران