خانم دکتر یاسین آقایی

دکتر یاسین آقایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

خانم دکتر یاسین آقایی

Dr. Yasin Aghaii

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر یاسین آقایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر - انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران ایران، اصفهان بهمن 1396