آقای دکتر علیرضا حاجی علی محمدی

دکتر علیرضا حاجی علی محمدی استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان

آقای دکتر علیرضا حاجی علی محمدی

Dr. AliReza Hajalimohammadi

استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا حاجی علی محمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مدیربخش علمی دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز انجمن علمی موتور ایران، تهران بهمن 1396