آقای دکتر سید اشکان موسویان

دکتر سید اشکان موسویان دبیر جشنواره علمی فنی -ایپکو

آقای دکتر سید اشکان موسویان

Dr. Seyedashkan Mosavian

دبیر جشنواره علمی فنی -ایپکو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید اشکان موسویان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر جشنواره دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز انجمن علمی موتور ایران، تهران بهمن 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی دقت پارامتر نرخ گازهای نشتی محفظه لنگ در تشخیص عیب سایش پیستون (دریافت مقاله) هشتمین همایش موتورهای درونسوز